Vòi lavabo lạnh GMN401B

Vòi lavabo lạnh GMN401B

Xuất xứ Việt Nam