Vòng khăn tròn M5-504

  • Vòng khăn tròn M5-504
  • Kích thước 155x45x170 mm
  • Thời hạn bảo hành 5 NĂM
  • Chùng loại Inox 304