Vòng treo khăn Đình Quốc 1420-3

Vòng treo khăn Đình Quốc 1420-3
Vòng treo khăn Đình Quốc 1420-3

Vòng treo khăn Đình Quốc 1420-3

Vòng treo khăn Đình Quốc 1420-3_homextra.vn

  • inox 304-306, sản xuất tại Đức
  • Là một sản phẩm thuộc bộ sản phẩm series 1420.
  • Bảo hành 5 năm
  • Sử dụng đến 10 năm