BỒN CẦU TOTO KHUYẾN MÃI

 • BỒN CẦU TOTO KHUYẾN MÃI
 • ( Áp dụng từ ngày 14.5.2019 đến 27.6.2019)

 

Danh mục bồn cầu giá rẻ nắp đóng êm đang khuyến mãi

 •  
 • Nhấp vào Mã Sản phẩm để xem chi tiết Mô tả GIÁ HÃNG
  NIÊM YẾT
  GIÁ KHUYẾN MÃI
  NGƯỜI TIÊU DÙNG
  CS300DT3Y1 Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
  Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
  Thân dài, thân kín
  Tâm xả: 305mm
  (Không bao gồm van dừng)
  2.950.000 2.510.000
  CS325DRT3 Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
  Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
  Thân dài, thân kín
  Tâm xả: 305mm
  (Bao gồm van dừng)
  3.930.000 3.340.000
  CS945DNT3 Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
  Men sứ chống dính CeFiONtect
  Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
  Thân dài, thân kín
  Tâm xả: 305mm
  (Bao gồm van dừng)
  6.640.000 5.640.000
  CS945DNT8 Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC600VS
  Men sứ chống dính CeFiONtect
  Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
  Thân dài, thân kín
  Tâm xả: 305mm
  (Bao gồm van dừng)
  7.180.000 6.100.000

  CS818DT3

  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
  Men sứ chống dính CeFiONtect
  Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
  Thân dài, thân kín
  Tâm xả: 305mm
  (Bao gồm van dừng)
  6.640.000 5.640.000

  CS818DT8

  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC600VS
  Men sứ chống dính CeFiONtect
  Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
  Thân dài, thân kín
  Tâm xả: 305mm
  (Bao gồm van dừng)
  7.180.000 6.100.000

  CS769DT8

  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC600VS
  Men sứ chống dính CeFiONtect
  Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
  Thân dài, thân kín
  Tâm xả: 305mm
  (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
  7.640.000 6.490.000

  CS767T2

  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC393VS
  Men sứ chống dính CeFiONtect
  Hệ thống xả Tornado-Siphon-Jet hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
  Thân dài, thân kín
  Tâm xả: 305mm
  (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
  7.640.000 6.490.000

  MS884T2

  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC393VS
  Men sứ chống dính CeFiONtect
  Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu quả (6L)
  Nắp đóng êm
  Thân dài, thân kín
  Tâm xả: 305mm
  (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
  10.320.000 8.770.000

  MS889DT8

  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC600VS
  Men sứ chống dính CeFiONtect
  Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
  Thân dài, thân kín
  Tâm xả: 305mm
  (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
  11.740.000 9.980.000

  MS887T8

  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC600VS
  Men sứ chống dính CeFiONtect
  Hệ thống xả Tornado-Siphon-Jet hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
  Thân dài, thân kín
  Tâm xả: 305mm
  (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
  11.740.000 9.980.000

  MS889DT2

  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC393VS
  Men sứ chống dính CeFiONtect
  Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
  Thân dài, thân kín
  Tâm xả: 305mm
  (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
  11.740.000 9.980.000

  MS887T2

  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC393VS
  Men sứ chống dính CeFiONtect
  Hệ thống xả Tornado-Siphon-Jet hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
  Thân dài, thân kín
  Tâm xả: 305mm
  (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
  11.740.000 9.980.000
  MS914T2 Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC393VS
  Men sứ chống dính CeFiONtect
  Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu quả (6L)
  Thân dài, thân kín
  Tâm xả: 305mm
  (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
  12.330.000 10.480.000

  MS914T8

  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC600VS
  Men sứ chống dính CeFiONtect
  Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu quả (6L)
  Thân dài, thân kín
  Tâm xả: 305mm
  (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
  12.330.000 10.480.000
         
Chia sẻ:

Bài viết cũ hơn

Bài viết cùng danh mục:

  Viết Bình luận