Xử lí bếp từ kêu to

Xử lí bếp từ kêu to

Một vài khách hàng gọi điện đến hỏi HomeXtra về việc bếp từ kêu rè rè bíp, bíp, tít tít  hay bếp từ kêu tạch tạch. mà không biết làm sao? Có phải bị hỏng không?Xem tiếp