Xây nhà với nhựa phế thải cho người vô gia cư và ô nhiễm môi trường

Xây nhà với nhựa phế thải cho người vô gia cư và ô nhiễm môi trường

Xây nhà với nhựa phế thải cho người vô gia cư và ô nhiễm môi trường Công nghệ xây dựng sử dụng vật liệu nhựa, cao su tái chế là ý tưởng hay của công ty Conceptos Plásticos. 650 tấn nhựa mỗi ngày thải ra môi trường ở Bogota, trong khi...Xem tiếp